Omdat wij veel waarde hechten aan respect, en we bekend zijn met het feit dat niet iedereen graag voor de camera staat of om bepaalde redenen niet in beeld mag komen, vragen wij vooraf altijd de toestemming aan iedereen die (herkenbaar) in beeld komt.

Dit kan zijn door rechtstreekse communicatie ter plaatsen, maar zal meestal op voorrand gecommuniceerd worden door de opdrachtgever. Hij zal dan ook de verantwoordelijkheid dragen voor deze.