Dit kan helaas niet. De cadeaubonnen worden persoonlijk uitgeschreven, en kunnen dus niet teruggenomen worden.
Indien je om een bepaalde reden hier geen gebruik van wenst te maken, kan je deze aan iemand anders overhandigen. Bij aanvraag van een opdracht dient dit wel doorgegeven te worden. We zien er ook nauw op toe, dat een cadeaubon slecht 1x gebruikt kan worden.